10 شغل | 22 رزومه | 18 شركت

من رضا طاهری

متوسط طراح وب

رزومه تكنولوژي اطلاعات

رضا طاهری

متوسط طراح وب

1 سال تجربه 1000000 /ماه نوع شغل مورد درخواست من: كارآموزي داوطلب
رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم  رضا هستم
رضا طاهری

مهارت

مروركلي بر مهارت هاي من...

ارتباطات
سازماني
مرتبط بودن شغل
php html css Javascript nodeJS
3 زبان
فارسی (بومي)
انگلیسی
فهميدن
صحبت كردن
نوشتن
فرانسوی
فهميدن
صحبت كردن
نوشتن

سرگرمي ها

آن چه در وقت آزاد خود مايلم انجام دهم!

وب

آموزش

مروركلي بر موسسه هاي آموزشي كه در آن ها حضور داشته ام.

-

جوايز و افتخارات

تجربه كاري

ليست شركت هايي كه تجربه كاري خود را در آن ها كسب كرده ام.

- مستقل

نظرات

آن چه ديگران درباره من مي گويند.

پروژه ها

برخي از نمونه كارهاي من!

فرم تماس

براي ارسال ايميل از اين فرم استفاده كنيد.

سوال امنيتي. 5+3=؟

با تشكر! به زودي با شما تماس خواهيم گرفت!

يه جاي كار اشتباهه! فرم را دوباره ثبت نماييد!

جزئيات تماس

بوشهر 0011 info@reza.com
طراحي شده با توسط توسعه ارتباطات نيكان