10 شغل | 22 رزومه | 18 شركت

من صادق اميدي

ارشد مدير خبر

رزومه تكنولوژي اطلاعات

صادق اميدي

ارشد مدير خبر

7 سال تجربه $75.000 /ماه نوع شغل مورد درخواست من: مستقل پاره وقت تمام وقت
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

مهارت

مروركلي بر مهارت هاي من...

ارتباطات
Laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.
سازماني
Nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
مرتبط بودن شغل
Voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Journalism Mass Communication Persuasion Psychology Politics
3 زبان
Hindi (بومي)
English
فهميدن
صحبت كردن
نوشتن
Italian
فهميدن
صحبت كردن
نوشتن

سرگرمي ها

آن چه در وقت آزاد خود مايلم انجام دهم!

LiteratureSurfingTravelIndian Cuisine

آموزش

مروركلي بر موسسه هاي آموزشي كه در آن ها حضور داشته ام.

2005 - 2002 International School of Journalism Cambridge Bachelor in Journalism and Mass Communication Cambridge, Great Britain Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

جوايز و افتخارات

2009 Certificate for Participation Campaign for Improving Local Live Shows Lincoln, USA

تجربه كاري

ليست شركت هايي كه تجربه كاري خود را در آن ها كسب كرده ام.

TV 8 England Broadcast Journalist 2007 - 2014 مستقل Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

نظرات

آن چه ديگران درباره من مي گويند.

پروژه ها

برخي از نمونه كارهاي من!

فرم تماس

براي ارسال ايميل از اين فرم استفاده كنيد.

سوال امنيتي. 5+3=؟

با تشكر! به زودي با شما تماس خواهيم گرفت!

يه جاي كار اشتباهه! فرم را دوباره ثبت نماييد!

جزئيات تماس

Hubbell 27 Str., San Francisco, USA +288 8218 817 www.themesdojo.com فيسبوك لينكدين توييتر گوگل پلاس
طراحي شده با توسط توسعه ارتباطات نيكان