10 شغل | 22 رزومه | 18 شركت

company

شركت تكنولوژي اطلاعات
تاسيس 1 كارمند

خدمات

مروركلي بر خدماتي كه توسط ما ارائه مي شود...

پيشنهادات شغل

ما در حال استخدام هستيم! لطفا پيشنهادات شغل ما را بررسي كنيد و تماس بگيريد.

متاسفيم در حال حاضر شغلي موجود نمي باشد!

مشتري ها

ليست شركت هايي كه از كار با ما راضي بوده اند.

-

نظرات

آن چه مشتريان درباره ما مي گويند.

پروژه ها

برخي از نمونه كارهاي من!

فرم تماس

براي ارسال ايميل از اين فرم استفاده كنيد.

سوال امنيتي. 5+3=؟

با تشكر! به زودي با شما تماس خواهيم گرفت!

يه جاي كار اشتباهه! فرم را دوباره ثبت نماييد!

جزئيات تماس

طراحي شده با توسط توسعه ارتباطات نيكان